Blog

Werkstandaard en autonomie certificeren

Het certificeren van werkniveau en zelfstandigheid in een bepaald onderwerp van het vakgebied is een belangrijk streven binnen het examineringswerkveld. Immers, met deze informatie kan worden bepaald in welke mate iemand in staat zou moeten zijn om bepaalde taken zelfstandig uit te voeren, of welk aanvullend onderwijs nodig is om dat niveau te bereiken.


16 december 2019 0

Het juiste antwoord geven is nog niet zo eenvoudig

Bij het examenineren voor een bepaald onderwerp worden vragen gesteld waarop de examenkandidaat een bevredigend antwoord moet formuleren. Meer-of-minder juist geformuleerde antwoorden leveren het gewenste puntenaantal op en als voldoende punten is gehaald voor een onderwerp dan is de examenkandidaat geslaagd. De manier waarop een antwoord kan worden gegeven verschilt per vraag. OpenCert maakt gebruik…
Lees meer


14 december 2019 0

Dreyfus model helpt bij toetsen

OpenCert maakt gebruik van het Dreyfus model als toetsingsinstrument voor verworven vaardigheden. Het Dreyfus model helpt inzichtelijk te maken hoe studerenden door middel van formele trainingen en oefeningen kennis en vaardigheden hebben verworven.


14 december 2019 0