Werkstandaard en autonomie certificeren

Werkstandaard en autonomie certificeren

16 december 2019 Blog 0

Het certificeren van werkniveau en zelfstandigheid in een bepaald onderwerp van het vakgebied is een belangrijk streven binnen het examineringswerkveld. Immers, met deze informatie kan worden bepaald in welke mate iemand in staat zou moeten zijn om bepaalde taken zelfstandig uit te voeren, of welk aanvullend onderwijs nodig is om dat niveau te bereiken.

Het Dreyfus model beschrijft vijf niveau’s van werken, van ‘Unlikely to be satisfactory’ tot ‘Excellence achieved with relative ease’, en vijf niveau’s van zelfstandigheid, van ‘Needs close supervision’ tot ‘Able to take responsibility for going beyond existing standards’. Deze niveau’s kunnen worden gecodeerd als Q1-5 (‘Werkkwaliteit niveau 1 tot 5) en Z1-5 (Zelfstandige uitvoering niveau 1 tot 5). Deze niveau’s kunnen niet of slechts ten dele met de traditionele online-vraagstelling-met-multiple-choice-antwoordmogelijkheden-aanpak worden gecertificeerd; verworven vaardigheden op dit gebied zullen in de praktijk moeten worden geobserveerd en getoetst.

Het toetsen van Q en Z niveau’s op een herhaalbare en controleerbare manier vereist een representatieve omgeving, waarin de examenkandidaat zich tot op zekere hoogte in een realistische omgeving ‘waant’ en waarin praktische uitdagingen en het oplossen van aangeboden problemen onder klinische omstandigheden kan worden gesimuleerd en gemeten.